Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Οι προτάσεις Βαρουφάκη για την έξοδο από την κρίση

Οι προτάσεις Βαρουφάκη για την έξοδο από την κρίση  
Ο καθηγητής οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης παρουσίασε τέσσερις νέες προτάσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Όπως τονίζει ο ίδιος οι προτάσεις δεν παραβιάζουν καμία υπάρχουσα συνθήκη της ΕΕ αλλά αντίθετα παρουσιάζουν πώς μέσα από τα υφιστάμενα όργανα, η Ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η πρώτη πρόταση αφορά τις τράπεζες που χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση. Ο καθηγητής προτείνει οι τράπεζες να δανείζονται απευθείας από το ΕΣΜ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) έτσι ώστε να μην χρειάζεται η κάθε κυβέρνηση να δανείζεται για λογαριασμό τους.  Με αυτό τον τρόπο το ΕΣΜ θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει και να επιλύσει τις παθογένειες των προβληματικών τραπεζών αφιερώνοντας την ανάλογη χρηματοδότηση για κάθε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραιτείται και από το δικαίωμά της να επιβλέπει τις προβληματικές τράπεζες. Το ESM και η ΕΚΤ τότε θα διορίζουν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αφού αναδιαρθρώσει  την τράπεζα θα πουλήσει τις μετοχές για την απόσβεση του κόστους.
Η δεύτερη πρόταση αναφέρει «η συνθήκη του Μάαστριχτ, επιτρέπει σε κάθε μέλος-κράτος της Ε.Ε. Να εξυπηρετεί εθνικό χρέος μέχρι το 60% του Α.Ε.Π.. Από την αρχή της κρίσης το 2008, τα περισσότερα μέλη της Ευρωζώνης έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο. Προτείνουμε να δώσει η ΕΚΤ στα κράτη-μέλη την ευκαιρία να μετατρέψουν το χρέος τους με την σύμβαση του Μάαστριχτ, ενώ τα εθνικά μερίδια από το χρέος που θα μετατραπεί, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από το κάθε κράτος μέλος».
Η Τρίτη πρόταση αφορά την δημιουργία από την Ευρωπαϊκή ένωση ενός νέου επενδυτικού προγράμματος με σκοπό την καταπολέμηση της ύφεσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα αλλά και την εκπλήρωση της δέσμευσης της Συνθήκης της Ρώμης για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης του 1986 για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Τα νέο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και από ένα Ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων.
Τέλος προτείνει την δημιουργία ενός εκτάκτου προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εγγυάται την πρόσβαση στη διατροφή και στις βασικές ενεργειακές ανάγκες όλων των Ευρωπαίων. Μάλιστα η ΕΕ μπορεί να ακολουθήσει το μοντέλο του αντίστοιχου προγράμματος των ΗΠΑ ενώ το πρόγραμμα  θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους δεδουλευμένους τόκους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών.


πηγή: yanisvaroufakis.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου