Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Βάζουν χέρι στις καταθέσεις


Σε κατασχέσεις καταθέσεων με διαδικασίες-εξπρές προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο αφενός να τονώσει τα δημόσια έσοδα και αφετέρου να συγκρατήσει την αλματώδη αύξηση των οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Ενεργοποιώντας διάταξη νόμου η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται σύντομα να αρχίσει να αποστέλλει σε τράπεζες κατασχετήρια για υπόλοιπα καταθέσεων των οφειλετών.

Τα κατασχετήρια θα μπορούν να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διαδικασία που θα συμβάλλει στη συρρίκνωση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του σχετικού αιτήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4170/2013, προβλέπεται ότι από τον Οκτώβριο θα υπάρχει άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και των τραπεζών, καθώς θα τεθούν σε λειτουργία μοναδικοί «διαμετακομιστικοί κόμβοι» ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

Μέσω των κόμβων αυτών θα κοινοποιούνται από το υπουργείο προς τα τραπεζικά ιδρύματα με ηλεκτρονικό τρόπο τα κατασχετήρια για τις καταθέσεις των πολιτών που έχουν χρέη προς το Δημόσιο.

Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θα θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ημερομηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από την τράπεζα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτή.

Η επίδοση της δήλωσης της τράπεζας για το εάν υπάρχουν ή όχι υπόλοιπα στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη του Δημοσίου θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία και την ώρα αποστολής από το Ελληνικό Δημόσιο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε.

Τόσο τα κατασχετήρια όσο και οι δηλώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή θα είναι κρυπτογραφημένα και θα έχουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. Η διέλευση των δεδομένων μέσω των «διαμετακομιστικών κόμβων» εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου.

Με τις νέες αυτές διαδικασίες τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται είτε στον λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Με το υπάρχον σύστημα ταχυδρομικής αποστολής των χειρόγραφων κατασχετηρίων απαιτούνται συνήθως έως και τρεις μήνες για τη διεκπεραίωση του αιτήματος. Επισημαίνεται ότι μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις, μπορούν να ληφθούν από την εφορία σε περιπτώσεις που τα χρέη υπερβαίνουν τα 300 ευρώ και σε αυτά περιλαμβάνεται η κατάσχεση, εκτός από τις καταθέσεις, ακινήτων, εισοδημάτων και απαιτήσεων εις χείρας τρίτων κ.ά.

Όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, υπάρχει ακατάσχετο ύψους 1.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου